Kunstig intelligens skriver danske tekster – er det muligt?

Kunstig intelligens skriver danske tekster – er det muligt?

23. august 2022 0 Af

Kunstig intelligens (AI) er et buzzword, der dukker op i flere og flere sammenhænge. Men hvad er kunstig intelligens egentlig, og kan den bruges til at skrive danske tekster? Det vil vi tage fat på i dette blogindlæg.

For det første giver vi en kort definition af kunstig intelligens. Derefter ser vi nærmere på, hvordan AI fungerer, og om den kan bruges til at skrive danske tekster. Til sidst vil vi give vores bud på, hvorvidt AI har potentiale til at blive en almindelig del af fremtidens skrivning.

Kunstig intelligens er et felt inden for computerteknologi, der beskæftiger sig med at skabe intelligente computere. AI-forskere forsøger at lave programmer, der kan gøre computere i stand til at foretage selvstændige beslutninger og løse problemer på en menneskelig måde.

Der findes flere forskellige metoder til at opnå kunstig intelligens. En af disse metoder er kunstig neural netværk (ANN), som simulerer hjernens struktur og fungeren ved hjælp af en række algoritmer. ANN har bl.a. vist sig effektiv til genkendelse af billeder og tal, og denne teknik anvendes blandt andet i Google Photos og Facebooks billedgenkendelsessystemer.

ANN kan også bruges til at generere tekst. Dette gøres ved hjælp af en såkaldt ‘text generator’. Text generatoren bruger et udgangspunkt i en eksisterende tekst, og bygger videre på denne ved hjælp af de algoritmer, som er indbygget i ANN. På denne måde kan text generatoren skrive nye tekster, der minder om de eksisterende tekster.

Det er dog ikke alle, der mener, at dette er kunstig intelligens i virkelig forstand. Nogle hævder nemlig, at AI kun findes, når computeren selv er i stand til at forstå og fortolke teksten – ikke bare skrive den. Hvis vi definerer kunstig intelligens på denne måde, så har text generatoren endnu ikke opnået rigtig AI.

Så hvordan kan kunstig intelligens hjælpe os med at skrive danske tekster?

Ifølge nogle forskere kan kunstig intelligens gøre os bedre til at skrive. De mener, at AI kan hjælpe os med at finde de rigtige ord og sætninger, og på den måde forbedre vores tekster. Dette skyldes bl.a., at AI-systemer er i stand til at analysere store mængder af data hurtigere end mennesker. På denne måde kan de hurtigt finde frem til de oftest brugte ord og sætninger i en given teksttype, og på den måde hjælpe os med at skrive bedre tekster.

Du kan fx få TekstGuru til at skrive din tekst på dansk for dig.

Derudover mener nogle forskere, at kunstig intelligens kan gøre os mere kreative. De argumenterer for, at AI-systemer har mulighed for at forbinde information på en anden og mere kreativ måde end mennesker. På denne måde kan AI inspirere os til at tænke ud af boksen, når vi skriver vores tekster.

AI har altså potentiale til både at forbedre vores eksisterende tekster samt give os inspiration til helt nye idæer. Dog er det vigtigt to pointere, at selvom der er mange positive aspekter ved AI, så er det ikke en fuldgyldig erstatning for menneskesinnet – i hvert fald ikke endnu.

Afslutningsvis kan man sige, at kunstig intelligens godt kan skrive danske tekster. Det er dog ikke helt på niveau med menneskers tekster endnu.